Kännets knutlexikon
   
   Startsida

Knopar:
Råbandsknop
Fiskarknop
Vattenknop
Skotstek
Lärkhuvud
Nyckstek
Timmerstek
Kärleksknop
Pålstek
Prusikknop
Dubbelt halvslag
Trumpetstek
Engelsk säckknop
Tagling
Fiskarstek
Fiskarstek med bukt
Pollarstek
Dubbelt halvslag runt egen part
Flaggbänd
Apans Knytnäve
Diamantknop
Enkel Simon Över
Dubbel Simon
Enkel Simon Under
Vice Versa


Om Jan Korpegård
facebook

Fiskarknop

Fiskarknop
För styva rep och linor, använd i stället fiskarknopen. Lätt att slå. För att hålla på fiskelinor bör man göra den dubbel.
Visa på facebook

Andra språk (Göm)
Bahasa Malaysia: Simpul Himpit
Chinese:
Czech: Rybarska spojka
Danish: Engelsk knob
Dutch: Vissersoog or vissersknoop or Twee zoete liefjes
English: Fisherman's Knot
Estonian: Kalurisõlm
Finnish: Kalastajansolmu
French: noeud de pêcheur
German: Spierenstich, Wasserknoten, Fischerknoten
Hebrew: kesher diagim
Hungarian: szimpla halasz
Italian: Nodo Inglese
Japanese: Tegusu-musubi
Norwegian: fiskerknute
Polish: Węzeł rybacki
Portuguese: Nó de Pescador or Cabeça de Cotovia
Slovene: ribiški vozel
Spanish: Pescador
Swedish: Fiskarknop
Swiss german: Fischer or Spierenstich
Turkish: Balıkçı Bağı

Om du kan knopens namn på något annat språk, skicka ett mail till mig och berätta vilket språk, vilken knop och namnet på knopen på det aktuella språket.

Lästips
Från amazon.com (USA):
The Ashley Book of Knots
The Marlinspike Sailor
Knot Tying: Advanced Knotting (CDROM)

Användares kommentarer (Visa)

  
©1994-2007 Korpegard.se