Kännets knutlexikon
   
   Startsida

Knopar:
Råbandsknop
Fiskarknop
Vattenknop
Skotstek
Lärkhuvud
Nyckstek
Timmerstek
Kärleksknop
Pålstek
Prusikknop
Dubbelt halvslag
Trumpetstek
Engelsk säckknop
Tagling
Fiskarstek
Fiskarstek med bukt
Pollarstek
Dubbelt halvslag runt egen part
Flaggbänd
Apans Knytnäve
Diamantknop
Enkel Simon Över
Dubbel Simon
Enkel Simon Under
Vice Versa


Om Jan Korpegård
facebook

Råbandsknop

Råbandsknop
Knopen alla kan!!?!
Används att sammanbinda två rep av samma tjocklek. Ej lämplig på nylonlinor o. dyl.
Lär dig knopen genom att kalla den ena ändan Bertil, och den andra Sture. När de bråkar hamnar Bertil överst eftersom han är starkast. De snor sig ett varv. Historien upprepar sig. Bertil hamnar överst igen. De snor sig ett varv igen, och OOPS! Råbandsknopen är klar.
Visa på facebook

Andra språk (Göm)
Afrikaans: Skuifknoop
Bahasa Malaysia: Buka Sila
Catalan: Nus pla
Chinese:
Czech: Ambulantni spojka
Danish: Råbåndsknob
Dutch: platte knoop
English: Reef Knot (Square Knot (A.E.))
Estonian: Õigesõlm e,(or) meremehe sõlm
Finnish: Merimiessolmu
French: noeud plat
German: Reffknoten or Kreuzknoten or Reffstich
Hebrew: kesher shatuach
Hungarian: laposcsomo
Italian: nodo piano
Japanese: Hon-musubi
Latvian: Plakanais Mezgls
Norwegian: båtmansknop
Polish: węzeł płaski
Portuguese: Nó Direito
Slovene: ambulantni vozel, moški vozel
Spanish: Nudo de Rizo or nudo de marino or nudo llano or cuadrado
Swedish: Råbandsknop
Swiss german: samariter
Turkish: Camadan Bağı

Om du kan knopens namn på något annat språk, skicka ett mail till mig och berätta vilket språk, vilken knop och namnet på knopen på det aktuella språket.

Lästips
Från amazon.com (USA):
The Ashley Book of Knots
The Marlinspike Sailor
Knot Tying: Advanced Knotting (CDROM)

Användares kommentarer (Visa)

  
©1994-2007 Korpegard.se