Kännets knutlexikon
   
   Startsida

Knopar:
Råbandsknop
Fiskarknop
Vattenknop
Skotstek
Lärkhuvud
Nyckstek
Timmerstek
Kärleksknop
Pålstek
Prusikknop
Dubbelt halvslag
Trumpetstek
Engelsk säckknop
Tagling
Fiskarstek
Fiskarstek med bukt
Pollarstek
Dubbelt halvslag runt egen part
Flaggbänd
Apans Knytnäve
Diamantknop
Enkel Simon Över
Dubbel Simon
Enkel Simon Under
Vice Versa


Om Jan Korpegård
facebook

Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag
Knopen vi använder för att avsluta en surrning. Snabb att slå t ex vid förtöjning av båt.
Visa på facebook

Andra språk (Göm)
Bahasa Malaysia: simpul pangkal
Catalan: Nus de pardal
Chinese:
Czech: Lodni smycka
Danish: Dobbelt halvstik
Dutch: mastworp
English: Clove hitch
Estonian: Veebling e.(or) seasõrg
Finnish: Siansorkka
French: noeud italien or noeud de cabestan
German: Mastwurf, Webeleinenstek
Hebrew: kesher mott
Hungarian: szorito nyolcas
Indonesian: simpul pangkal
Italian: nodo parlato
Japanese: maki-musubi
Norwegian: dobbelt halvstikk
Polish: Wyblinka
Portuguese: Volta do Fiel or nó pelo chicote or Nó de Barqueiro
Slovene: ladijski vozel, mornarski vozel
Spanish: Ballestrinque
Swedish: Dubbelt halvslag
Swiss german: Achterschlinge / Mastwurf
Turkish: Kazık Bağı

Om du kan knopens namn på något annat språk, skicka ett mail till mig och berätta vilket språk, vilken knop och namnet på knopen på det aktuella språket.

Lästips
Från amazon.com (USA):
The Ashley Book of Knots
The Marlinspike Sailor
Knot Tying: Advanced Knotting (CDROM)

Användares kommentarer (Visa)

  
©1994-2007 Korpegard.se