JavaScript

>


Variabler

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- // Göm koden
iTal1 = 4;
iTal2 = 5;

iResultat = iTal1 + iTal2;

document.writeln(iResultat);
document.write("<br>");

sResultat = "" + iTal1 + iTal2;
document.writeln(sResultat);
document.write("<br>");

sResultat2 = "" + (iTal1 + iTal2);
document.writeln(sResultat2);
document.write("<br>");

sResultat3 = iTal1 + iTal2 + "";
document.writeln(sResultat3);
document.write("<br>");

//-->
</SCRIPT>

Prova här...