VRML

>


Litet exempelRöd boll:

redball.wrl
#VRML V1.0 ascii

Separator {
 Info {
  string "Webbdesign på Chalmers"
 }
 DEF BackgroundColor Info {
  string "1 1 1"
 }
 Separator {
  Material {
   diffuseColor 1 0 0 # Röd färg
  }
  Sphere { }
 }
}