Stilformatsmallar

>


I taggar

Detta är ett block med grön text

  • Lista
  • Lista
 
<P STYLE="text-align: center; color: red">
Detta är ett block med röd text
</P>
<UL STYLE="font-family: Times"; font-size: 30px>
<LI>Lista
<LI>Lista
</UL>