Dykning!

Bilder

Bilder från dykläger (våren -99) på Rörö med CWD

Reseberättelser

Aladin dykdator

Palm Pilot + Aladin


Tillbaks till min hemsida...
jan@korpegard.nu