Webserverscript

>


ASP - Active Server Pages

Testa följande exempel. Spara följande som "asp23.asp" på din webserver

<html>
<head>
<Title>ASP</Title>
</head>
<body>

<%@ LANGUAGE=JScript %>
<%
var i;
for (i=1;i<10;i++) {
%>
<% if (i<5) { %>
<H3><% =i %> är ett litet tal</H3>
<% }
else { %>
<H2><% =i %> är ett större tal</H2>
<% } %>
<% } %>

</body>
</html>

Testa här... (fungerar bara om du har installerat PWS på din dator)