CGI - Common Gateway Interface

>


CGI formulärtolkning med POST

Skapa en htmlsida med följande fomulär och spara som "form18.html"

<FORM ACTION="/cgi-bin/form18.cgi" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="text" NAME="ruta1">
<INPUT TYPE="submit">
</FORM>

Prova här...

Skapa en annan fil med följande innehåll och spara som "form18.cgi"

#!/usr/bin/perl

# Hämta in från standard input: read (STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});

print "Content-type: text/html\n";
print "\n";
print "<HTML><HEAD></HEAD><BODY>\n";
print "Form content: ";
print "$buffer";
print "</BODY></HTML>\n";