Stilformatsmallar

>


I separat fil<HEAD> för detta dokumentet innehåller följande:

<link rel="StyleSheet" href="style.css">


Filen "style.css" ser ut så här:

  H1 { font-family: verdana; font-size: 32px }
  H2 { font-family: verdana; font-size: 24px }
  H3 { font-family: verdana; font-size: 18px }
  P { font-family: verdana; font-size: 16px }
  P.cent { font-family: georgia; text-align: center; color: red; font-size: 16px }
  P.code { font-family: times; font-style: italic; color: red; font-size: 16px }
  UL {font-family: verdana; font-size: 16px }
  BODY { background-image: url(bg7.gif); font-family: verdana; font-size: 16px; margin-left: 1cm }


Rubrik nivå 1

Vanlig text

Centrerad text

Röd text

 
<H1>Rubrik nivå 1</H1>
<P>Vanlig text</P>
<P CLASS="cent">Centrerad text</P>
<P CLASS="code">Röd text</P>