Stilformatsmallar

>


I <HEAD><HEAD> för detta dokumentet innehåller följande:

<STYLE type="text/css">
  <!--
  H4.blue {color: blue}
  H4 {color: green}
  P.purple {font-family: verdana; font-size: 12px; color: cc66cc}
   -->
</STYLE>


Rubrik nivå 4

Blå rubrik nivå 4

Detta är ett block med lila text

 
<H4>Rubrik nivå 4</H4>
<H4 CLASS="blue">Blå rubrik nivå 4</H4>
<P CLASS="purple">
Detta är ett block med lila text
</P>